0

Celkom 0,00 €

 x 

Obsah nákupného košíka

  1. Váš nákupný košík je prázdny.

__

 

Zmluvné strany

PREDÁVAJÚCI : MOTOstore, s. r. o.

IČO : 50207822, DIČ : 1121478270

IČ DPH: Neplatca DPH

IBAN : SK0283300000002001823104

So sídlom: Západ 1143/29, 028 01  Trstená

KUPUJÚCI: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá si záväzne objednala tovar a ktorá riadne a pravdivo uviedla údaje potrebné na jej identifikáciu tak ako sú požadované v týchto Obchodných podmienkach.

 

Informácie o tovare a cenách

Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovnou cestou..Toto ustanovenie nevylučuje zjednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

V prípade zmeny ceny je predavajúci upovedomí zákazníka o zmene ceny.

V prípade že zákazník súhlasí s cenou tovaru je tovar zaslaný vopred dohodnutú dodaciu adresu kupujúceho.

Za dodaný tovar je kupujúci povinný zaplatiť Spoločnosti Kúpnu cenu určenú podľa cenníka platného v dobe uzatvorenia Kúpnej zmluvy, pokiaľ sa obidve strany výslovne nedohodli inak. V pochybnostiach alebo v sporoch platí, že Kupujúci je povinný zaplatiť Kúpnu cenu uvedenú na faktúre / dodacom liste, ktorý Kupujúci podpisuje pri dodaní Tovaru

Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Fotky použité pri produktoch môžu slúžiť ako len ako ilstrácia daného produktu.

Za dodaný tovar je kupujúci povinný zaplatiť Spoločnosti Kúpnu cenu určenú podľa cenníka platného v dobe uzatvorenia Kúpnej zmluvy, pokiaľ sa obidve strany výslovne nedohodli inak. V pochybnostiach alebo v sporoch platí, že Kupujúci je povinný zaplatiť Kúpnu cenu uvedenú na faktúre / dodacom liste, ktorý Kupujúci podpisuje pri dodaní Tovaru

 

Náklady na dopravu, dodanie, poštovné, iné náklady a poplatky

Predávajúci odošle do 7 dní od vytvorenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená iná dodacia lehota. Vo väčšine prípadov je dodanie do 2-3 pracovných dní, maximálne však až do 25 dní. Predávajúci je zodpovedný za vady tovaru alebo služby spôsobené spôsobené manipaláciou tovaru pri prevzatí, balení a zaslaní tovaru na adresu kupujúceho.

Pri preberaní tovaru objednávateľ obdrží doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe

Zákazník pri prevzatí tovaru je povinný si tento tovar riadne skontrolovať a potom následne zaplatiť.

Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je skladom, kupujúceho informujeme o tom v čo najkratšiom čase s možnosťou viacerých dodávok.

Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

Pred dokončením objednávky máte možnosť vybrať druh dopravy a to:

- Kuriérom

- Poštou

- Osobne

Doprava kuriérom - Kuriér Vám tovar doručí osobne na určenú adresu. O uskutočnenom odoslaní tovaru Vás budeme informovať e-mailom alebo SMS. Kuriér vozí tovar spravidla v čase medzi 7 - 17 hod. Odberateľ je povinný skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky. V prípade zistenia, že zásielka je poškodená, je potrebné odložiť a nafotiť kompletné balenie celej zásielky + nafotiť poškodený tovar a nahlásiť poškodenie zásielky. Dľžka trvania zmluvy je tak dlho ako záruka na daný tovar.

Doprava poštou - Tovar do hmotnosti 10 kg zasielame Slovenskou poštou. O uskutočnenom odoslaní tovaru Vás budeme informovať e-mailom alebo SMS správou. Odberateľ je povinný skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky ešte v deň prebratia tovaru. V prípade zistenia, že zásielka je poškodená, je potrebné nahlásiť poškodenie zásielky najneskôr do 24 hodín od prebratia. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu.

Osobný odber - Objednaný tovar je možné prevziať aj osobne ná sidle našej adresy, prípadne na vopred dohodnutom mieste . Možnosť pre osobný odber treba uviesť v objednávke, aby sme Vám tovar vopred pripravili na adrese Západ 1143/29, 028 01  Trstená.

Cena dopravy

Kuriér DPD - -------------------------------------------------------------------------------------------Pošta - cena prepravy je stanovená na 6,00 € bez závislosti na hmotnosti zásielky.

Ak si kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy neprevezme tovar na mieste určenom kupujúcim a/alebo v časovom rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

Pred dokončením objednávky musíte zvoliť spôsob úhrady a to:

- Bankovým prevodom na účet : IBAN : SK0283300000002001823104

- Dobierkou: zaplatenie faktúry pri prevzatí produktu

Daňový doklad (faktúra) je dodávaná spolu s tovarom. V prípade osobného odberu tovaru si tieto doklady prevezmete osobne spolu s tovarom.

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.

Zrušenie objednávky

Každú objednávku môžete do 24 hodín zrušiť a to telefonicky, či e-mailom a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru či služby. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet.

Výmena tovaru

V prípade potreby Vám nepoužitý a nepoškodený tovar vymeníme za iný druh. Výmenu tovaru je možné zrealizovať do 14. dní od prevzatia tovaru, po 14. dňoch výmenu tovaru neakceptujeme. Tovar vymieňame iba za tovar v rovnakej alebo vyššej cenovej hladine. Tovar prosíme doručiť najlepšie doporučeným balíkom (nie na dobierku) na našu adresu kuriérskou spoločnosťou, alebo poštou. Náklady spojené s výmenou nesie v plnej výške kupujúci. S týmto nie je dotknuté právo na vrátenie tovaru v lehote 14 dní.

Tovar pri výmene musí byť:

- nepoužívaný

- nepoškodený

- kompletný (vrátane príbalového letáku a pod.)

- v pôvodnom (nepoškodenom alebo inak znehodnotenom) obale

Reklamácie pri nových autodieloch

Prípadné reklamácie vyriešime v súlade s platným právnym poriadkom. Na všetok nový tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.

Reklamácie pri použitých autodieloch

Prípadné reklamácie vyriešime v súlade s platným právnym poriadkom. Na všetok použitý  tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 12 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak.V prípade reklamácie predavajúci nezodpovedá za škody vzniknuté počas nevhodného zaobchádzania. Záruka sa nevzťahuje a Spoločnosť nezodpovedá za chyby Tovaru, ktoré mohol Kupujúci pri prehliadke Tovaru podľa článku 7.1. Obchodných podmienok bezprostredne po dodaní Tovaru zistiť, prípadne ho svojím nevhodným zaobchádzaním poškodiť.

 

1) Informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.), či písomne

2) tovar zašlite (nie na dobierku) na našu adresu

3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie, Vašu adresu

4) zásielka musí obsahovať kópiu dokladu o nadobudnutí reklamovaného, ktorý slúži ako záručný list, reklamačný formulár našej firmy, doklad o montáži, protokol zo servisu o chybnom náhradnom diele (v prípade, že ním disponuje), ktorý chce kupujúci reklamovať

Záloha pri objednávaní tovaru

Spoločnosť môže pri prijatí Objednávky na Tovar, ktorý je nutné špeciálne objednať u dodávateľa Spoločnosti požadovať od Kupujúceho zaplatenie zálohy na Kúpnu cenu az do výšky  40 % konečnej Kúpnej ceny.

 

 

Podmienky riešenia sporu prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Povinnosť zaplatiť cenu za objednaný tovar

Kupujúci je povinný zaplatiť za objednaný tovar.V prípade, ak objednávateľ nezaplatí a neprevezme objednaný tovar mimo situácie poškodenia tovaru pri doručení (zásielka vráti ako nedoručná bez zavinenia prevádzkovateľa, napr. ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, nevyrozumel o uložení zásielky, objednávateľ zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod. ), prevádzkovateľ môže požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je v takom prípade stanovená minimálne vo výške zaplateného poštovného a maximálne vo výške 50% z celkovej ceny objednávky. Objednávateľovi, ktorý neprevzal objednávku bude zaslaná správa e-mailom so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou. Na odpoveď na túto výzvu má objednávateľ termín 14 dní odo dňa odoslania správy. Ak objednávateľ požiada o opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky, prevádzkovateľ doúčuje k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné podľa platného cenníka. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred. Pokiaľ objednávateľ na výzvu prevádzkovateľa v určenom termíne neodpovie, objednávka bude zo strany prevádzkovateľa stornovaná.

kalendárnych dní odo dňa od odstúpenia od zmluvy rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak.

 

Registrácia

Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.

Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

  1. Záverečné ustanovenia

Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.

Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy, reklamačný formulár a formulár pre podanie návrhu na začatie ARS.

 

Kontakt

MOTOstore s. r. o. 
Západ 1143/29, 028 01  Trstená
IČO : 53088514, DIČ : 2121266873
+421 908 431 767,  info@abdiely.sk