0

Celkom 0,00 €

 x 

Obsah nákupného košíka

 1. Váš nákupný košík je prázdny.

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

IMOTOPARTS.EU

 

OBSAH:

1.     VŠEOBECNÉ PODMIENKY

2.     ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVOM OBCHODE

3.     PODMIENKY UZAVRETIA ZMLUVY O PREDAJI

4.     SPÔSOBY A TERMÍNY PLATIEB ZA PRODUKT

5.     NÁKLADY, SPÔSOBY A DÁTUM DODANIA A PRIJATIE PRODUKTU

6.     REKLAMÁCIA PRODUKTU

7.     MIMOSÚDNE SPÔSOBY VYRIEŠENIA REKLAMÁCIE A POSTUP RIEŠENIA TÝCHTO PROCEDÚR

8.     PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (TÝKA SA KÚPNYCH ZMLÚV UZAVRETÝCH OD 25. DECEMBRA 2014)

9.     USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA MAJITEĽOV

10.   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.   VZOR FORMULÁRA ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

Online obchod www.imotoparts.eu sa stará o práva spotrebiteľov. Spotrebiteľ sa nemôže vzdať práv, ktoré mu boli udelené v Zákone o právach spotrebiteľov. Ustanovenia zmlúv menej priaznivých pre spotrebiteľov než ustanovenia Zákona o právach spotrebiteľov sú neplatné a na ich miesto platia ustanovenia Zákona o právach spotrebiteľov. Ustanovenia týchto Podmienok preto nie sú určené na vylúčenie alebo obmedzenie akýchkoľvek práv spotrebiteľov v súlade s ich záväznými ustanoveniami Zákona a prípadné pochybnosti je potreba vysvetliť v prospech spotrebiteľa. V prípade akéhokoľvek nesúladu ustanovenia týchto podmienok s uvedenými ustanoveniami majú tieto ustanovenia prednosť a mali by sa uplatňovať.

1.    OBECNÉ USTANOVENIA

1.1.   Online obchod na internetovej adrese www.imotoparts.eu prevádzkuje WOJCIECH URBANIAK podnikajúci pod názvom URBANIAK AUTOMOTIVE WOJCIECH URBANIAK zapísaná v Centrálnom Registri a Informácií o Ekonomickej Aktivite Poľskej republiky vedeného Ministrom pre Hospodárstvo, ktoré majú: adresa miesta podnikania a adresa pre doručenie: ul . Raba Wyżna 209A, 34-721 Raba Wyżna, NIP / DIČ 7352871134, REGON / IČO 367106843, e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., telefónne číslo: +48 608 921 166.

1.2.   Tieto Podmienky sa zameriavajú na spotrebiteľov a podnikateľov používajúcich internetový obchod, pokiaľ tieto Podmienky nestanovia inak a sú je určené len pre spotrebiteľa alebo podnikateľa.

1.3.   Správcom osobných údajov spracovaných v súvislosti s vykonávaním ustanovení týchto predpisov je Poskytovateľ služieb. Osobné údaje sú spracovávané za účelom, v rámci a podľa zásad uvedených v zásadách ochrany súkromia publikovaných na webových stránkach. Osobné údaje sú dobrovoľné. Každá osoba, ktorej osobné údaje spracováva Poskytovateľ služieb, má právo kontrolovať ich obsah a právo na ich aktualizáciu a opravu.

1.4.   Definície:

 • PRACOVNÝ DEŇ – deň od pondelka do piatku, s výnimkou štátom uznaných sviatkov.
 • FORMULÁR REGIŠTRÁCIE - formulár dostupný v Internetovom obchode na vytvorenie Účtu.
 • OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR – Elektronická služba, interaktívny formulár k dispozícii v internetovom obchode, ktorý umožňuje podávanie objednávok, a to najmä tým, že pridá výrobky do elektronického nákupného košíka a stanovuje podmienky zmluvy o predaji, vrátane spôsobu doručenia a platby.
 • KLIENT - (1) fyzická osoba s plnou spôsobilosťou na právne úkony a v prípadoch ustanovených zákonom fyzická osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou; (2) právnická osoba; alebo (3) organizačná jednotka bez právnej subjektivity, ktorej právo udeľuje právnu spôsobilosť; - ktorá uzavrela alebo zamýšľa uzavrieť s Predávajúcim Kúpnu Zmluvu.
 • OBČIANSKÝ ZÁKONÍK - Občiansky zákonník z 23. apríla 1964 (vestník 1964, bod 93, v platnom znení).
 • ÚČET - elektronická služba, označená individuálnym menom (login) a heslom uvedeným Užívateľom, určená pre zber informácií v systéme Poskytovateľa služieb, kde sú zhromažďované informácie o údajoch uvedených Užívateľom a informácie o jeho Objednávkach, ktoré v Internetovom obchode vytvoril.
 • NEWSLETTER - elektronická služba, elektronická distribučná služba poskytovaná poskytovateľom služieb prostredníctvom e-mailu, ktorá umožňuje všetkým jej Užívateľom automaticky prijímať od Poskytovateľa obsah nasledujúcich vydaní Newslettera, ktorý obsahuje informácie o produktoch, novinkách a propagačných akciách v Internetovom obchode.
 • PRODUKT – hnuteľná vec dostupná v Internetovom obchode, ktorá je predmetom zmluvy medzi Klientom a Predávajúcim.
 • PODMIENKY - tieto Všeobecné podmienky Internetového obchodu.
 • INTERNETOVÝ OBCHOD - Internetový obchod Predávajúceho, dostupný na internetovej adrese: www.imotoparts.eu.
 • PRODÁVAJÚCI - WOJCIECH URBANIAK podnikajúci pod názvom URBANIAK AUTOMOTIVE WOJCIECH URBANIAK zapísaná v Centrálnom Registri a Informácií o Ekonomickej Aktivite Poľskej republiky vedeného Ministrom pre Hospodárstvo, ktoré majú: adresa miesta podnikania a adresa pre doručenie: ul . Raba Wyżna 209A, 34-721 Raba Wyżna, NIP / DIČ 7352871134, REGON / IČO 367106843, e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., telefónne číslo: +48 608 921 166.
 • PREDAJNÁ ZMLUUVA - zmluva o predaji výrobku uzatváraná alebo uzavretá medzi Klientom a Predávajúcim prostredníctvom Internetového obchodu.
 • ELEKTRONICKÁ SLUŽBA - služba poskytovaná poskytovateľom služieb elektronicky zákazníkovi prostredníctvom internetového obchodu.
 • UŽIVATEĽ - (1) fyzická osoba s plnou spôsobilosťou na právne úkony, a v prípadoch ustanovených všeobecne použiteľných pravidiel ako fyzická osoba, ktorá má obmedzenú spôsobilosť na právne úkony; (2) právnická osoba; alebo (3) organizačná jednotka bez právnej subjektivity, ktorej právo udeľuje právnu spôsobilosť; - používajúca alebo zamýšľajúca použiť elektronickú službu.
 • ZÁKON O PRÁVACH SPOTREBITEĽOV, ZÁKON - Zákon z 30. mája 2014. O právach spotrebiteľov (Vestníka. 2014 bod 827 v znení neskorších predpisov).
 • OBJEDNÁVKA - vyhlásenie vôle Klienta podané prostredníctvom Objednávkového formulára a zamerané priamo na uzavretie Zmluvy o predaji výrobkov s Predávajúcim.

2.    ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVOM OBCHODE

2.1.   Elektronické služby, ktoré sú k dispozícii v Internetovom obchode: Účet, Objednávka a Newsletter.

 • Účet - Používanie účtu je možné po vykonaní nasledujúcich krokov Užívateľa - (1) vyplnením Registračného formulára, (2) kliknutím na tlačidlo "Registrovať" a (3) potvrdením želania vytvoriť si účet kliknutím na potvrdzovací odkaz automaticky zaslaný na danú e-mailovú adresu. V prihlasovacom formulári je potrebné, aby Užívateľ uviedol: meno, adresu (ulicu, číslo domu / bytu, PSČ, mesto, krajinu), e-mailovú adresu, kontaktné telefónne číslo a heslo.
  • Elektronická služba Účet je poskytovaná zdarma na dobu neurčitú. Klient má možnosť kedykoľvek a bez udania dôvodu Účet odstrániť (odstúpenie od Účtu) zaslaním príslušnej žiadosti Poskytovateľovi služieb, najmä e-mailom na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo písomne na adresu: ul. Raba Wyżna 209A, 34-721 Raba Wyżna.
 • Objednávkový formulár - použitie objednávkového formulára začína vo chvíli, kedy Klient prvýkrát pridá produkt do elektronického nákupného košíka v Internetovom obchode. Podanie objednávky nastupuje po vykonaní Klientom, nasledujúcich dvoch krokov - (1) po vyplnení Objednávkového formulára a (2) kliknutím na stránke Internetového obchodu po dokončení Objednávkového formulára „Potvrdiť Nákup“ - do tohto bodu je možnosť vlastnej modifikácie uvedených údajov (pre toto je potreba postupovať podľa zobrazených správ a informácií na stránke Internetového obchodu. V objednávkovom formulári je nutné poskytnúť Klientom nasledujúce údaje o Klientovi: meno / názov firmy, adresa (ulica, popisné číslo / bytu, PSČ, mesto, krajina), e-mailová adresa, telefónne číslo a informácie týkajúce sa Kúpnej zmluvy: produkt, množstvo produktov, miesto a spôsob doručenia produktu, spôsob platby. V prípade Klientov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, je tiež nutné uviesť názov spoločnosti a číslo NIP / DIČ.
  • Elektronická služba Objednávkový formulár je poskytovaná bezplatne a má jednorazovú povahu a je ukončená vo chvíli, keď sa zmluva uzatvorí prostredníctvom klienta alebo vo chvíli skoršieho ukončenia jej zadávania Klientom.
 • Newsletter - použitie Newslettera začína uvedením e-mailovej adresy v záložke „Newsletter", na ktorú budú zasielané ďalšie vydania Newsletteru, a kliknutím na tlačidlo "Prihlásiť sa na odberu". K Newsletteru sa dá tiež prihlásiť výberom príslušného políčka pri vytváraní účtu - pri vytváraní účtu je zákazník prihlásený k Newsletteru.
  • Elektronická služba Newsletter je poskytovaná bezplatne na dobu neurčitú. Klient má možnosť kedykoľvek a bez udania dôvodu odhlásiť sa od Newsletteru (odhlásiť sa z Newsletteru) zaslaním príslušnej žiadosti Poskytovateľovi služieb, najmä e-mailom na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo písomne na adresu: ul. Raba Wyżna 209A, 34-721 Raba Wyżna.

2.2.   Technické požiadavky nevyhnutné na spoluprácu s informačným systémom používaným Poskytovateľom služieb: (1) počítač, notebook alebo iné multimediálne zariadenie s prístupom na internet; (2) prístup k elektronickej pošte; (3) Webový prehliadač: Mozilla Firefox verzie 17.0 a vyšší alebo Internet Explorer verzie 10.0 a vyšší, Opera verzie 12.0 a vyšší, Google Chrome verzia 23.0. a vyšší, Safari verzie 5.0 a vyšší, Microsoft Edge verzie 25.10586.0.0 a vyšší; (4) odporúčané minimálne rozlíšenie obrazovky: 1980x1080; (5) zapnutá v prehliadači možnosť ukladania súborov Cookies a zapnutie použitia JavaScript.

2.3.   Používateľ je povinný používať Internetový obchod spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom a dobrými mravmi, s ohľadom na osobné práva a autorské práva a duševné vlastníctvo poskytovateľa služieb a tretích strán. Používateľ je povinný zadávať údaje podľa aktuálnej situácie. Užívateľovi je zakázané poskytovať obsah nezákonné povahy.

2.4.   Postup pri podávaní reklamácií:

 • Reklamácie súvisiace s poskytovaním elektronických služieb poskytovateľom služieb a ďalšie reklamácie súvisiace s prevádzkovaním internetového obchodu (s výnimkou postupu reklamácie produktu, ktorý je uvedený v bode 6 Podmienok) môže Klient podať napríklad:
 • písomne na adresu: ul. Raba Wyżna 209A, 34-721 Raba Wyżna;
 • v elektronickej podobe prostredníctvom e - mailu na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.;
 • Klientovi sa odporúča zahrnúť do popisu sťažnosti: (1) informácie a okolnosti týkajúce sa predmetu reklamácie, najmä povahu a dátum nezrovnalosti; (2) požiadavka Užívateľa; a (3) kontaktné údaje osoby, skladajúci reklamáciu, čo uľahčí a urýchli vybavovanie reklamácie Poskytovateľom. Požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete majú iba formu odporúčania a neovplyvňujú účinnosť reklamácií podaných bez odporúčaného popisu sťažnosti.
 • Prijatie reklamácie Poskytovateľom bude uskutočnené bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa jej predloženia.

3.    PODMIENKY UZAVRETIA KUPNEJ ZMLUVY

3.1.   Uzavretie kúpnej zmluvy medzi Klientom a Predávajúcim nastupuje po zložení Objednávky prostredníctvom objednávkového formulára v Internetovom obchode podľa bodu. 2.1.2 Podmienok.

3.2.   Cena produktu uvedená na webových stránkach Internetového obchodu je zobrazená v EUR a zahŕňa dane. O celkovej cene a daniach za Produkty, ktoré sú predmetom Objednávky, ako aj nákladoch na doručenie (vrátane prepravy, doručenie a poštovné), a ďalších nákladoch, a ak nie je možné stanoviť čiastku - o povinnosti poplatky uhradiť, je Klient informovaný na stránkach Internetového obchodu počas skladania objednávky, vrátane chvíle, kedy Klient vyjadruje vôľu byť viazaný Kúpnou zmluvou.

3.3.   Postup pre uzatvorenie kúpnej zmluvy v Internetovom obchode pomocou Objednávkového formulára

 • Uzavretie kúpnej zmluvy medzi Klientom a Predávajúcim nastáva po jej predchádzajúcom vytvorení Klientom, ktorý objednávku podáva v Internetovom obchode podľa bodu. 2.1.2 Podmienok.
 • Po zadaní objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí prijatie Objednávky a súčasne prijme Objednávku na vykonanie. Potvrdenie o prijatí Objednávky a jej prijatia k realizácii sa uskutočňuje zaslaním príslušného e-mailu Klientovi na e-mailovú adresu Klienta poskytnutú počas Objednávky, ktorá obsahuje aspoň vyhlásenie Predávajúceho o prijatí Objednávky a jej prijatia k realizácii a potvrdenie uzavretie kúpnej zmluvy. Po obdržaní vyššie uvedenej e-mailovej správy Klient súhlasí s kúpnou zmluvou medzi Klientom a Predávajúcim.

3.4.   Ustanovenia, zabezpečenia a sprístupnenie obsahu uzatvorenej kúpnej zmluvy nastáva pomocou (1) sprístupnenie týchto Podmienok v Internetovom obchode a (2) zaslanie Klientovi e-mailu, uvedeného v bode 3.3.2. Podmienok. Obsah Kúpnej zmluvy je ďalej stanovený a zaistený v informačnom systéme Internetového obchodu Predávajúceho.

4.    PLATOBNÉ SPÔSOBY A PODMIENKY PLATBY ZA PRODUKT

4.1.   Predávajúci poskytuje Klientovi na základe kúpnej zmluvy nasledujúce spôsoby platby:

 • Platba v hotovosti pri dodaní pri dodaní - Dobierka.
 • Platba v hotovosti pri osobnom odbere.
 • Platba prevodom na bankový účet Predávajúceho.
 • Elektronická platba a platba platobnou kartou prostredníctvom služby Przelewy24.pl - možné spôsoby platby sú stanovené na webových stránkach Internetového obchodu na stránke s informáciami o platobných metódach a na internetových stránkach http://www.przelewy24.pl/. (Elektronická platba online služby Przelewy24.pl platí len pre platby z bankových účtov vedených v poľských bankách. Platba platobnou kartou je dostupná pre ktorúkoľvek banku)
  • Vysporiadanie elektronických platobných transakcií a platobnými kartami sa vykonáva podľa voľby Klienta prostredníctvom služby Przelewy24.pl. Obsluhu elektronických platieb a platby kartou sprostredkováva:
   • pl – spółka PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy sídliaca v Poznani (registrovaná adresa: kancelárky 15, 60-327 Poznaň), zapísaná do obchodného registra národného súdneho registra vedeného Okresným súdom pre Poznaň - Nowe Miasto a Wilda v Poznani, VIII Obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000347935, NIP/DIČ 7792369887, Regon/IČ 301345068.

4.2.   Termín platby:

 • V prípade platby bankovým prevodom, elektronickú platbou alebo platbou platobnou kartou je Klient povinný vykonať platbu do 7 kalendárnych dní od dátumu uzatvorenia Kúpnej zmluvy.
 • Ak sa Klient rozhodne platiť v hotovosti pri prevzatí - dobierkou, alebo v hotovosti pri osobnom prevzatí, je zákazník povinný vykonať platbu pri odbere zásielky.

5.    NÁKLADY, METODY A DATUM DODÁNÍ A PŘIJETÍ PRODUKTU

5.1.   Doručenie Produktu je možné na území Poľska a Slovenska.

5.2.   Dodanie Produktu Klientovi nie je bezplatné, ak Kúpna zmluva neurčuje inak. Prepravné náklady Produktu (vrátane nákladov na dopravu, doručenie a poštovné) sú Klientovi zobrazené na stránkach Internetového obchodu na informačné stránke o nákladoch na doručenie a tiež počas podávania objednávky, a tiež vo chvíli, keď Klient vyjadruje súhlas s Kúpnou zmluvou.

5.3.   Osobný odber Produktu Klientom je zadarmo.

5.4.   Predávajúci poskytne Klientovi nasledujúce spôsoby doručenia alebo prijatie Produktu:

 • Poštová zásielka, poštová zásielka na dobierku.
 • Doručenie Kuriérom, Doručenie Kuriérom na dobierku.
 • Zásielka Balíkomatom. (Platí len na území Poľska)
 • Osobný odber je možný na adrese: ul. Raba Wyżna 209A, 34-721 Raba Wyżna - v Pracovné dni, čase od 08:00 do 18:00 hod. A v soboty (s výnimkou sviatkov a zákonom stanovených dní pracovného pokoja) v čase od 08:00 do 14:00 hod.

5.5.   Termín dodania Produktu Klientovi je do 7 pracovných dní, pokiaľ nie je v popise produktu alebo počas tvorby Objednávky uvedený kratší termín. Pri produktoch s rôznymi termínmi dodania je termínom doručenia najdlhší termín dodania, ktorý však nesmie prekročiť 7 pracovných dní. Začiatok termínu dodania Produktu Klientovi sa počíta nasledovne:

 • V prípade platby bankovým prevodom, elektronickú platbou alebo platobnou kartou - odo dňa pripísania platby na bankový účet Predávajúceho,
 • V prípade výberu Klientom spôsobu platby na dobierku - dňom uzavretia kúpnej zmluvy.

5.6.   Termín na prípravu Produktu pre osobné prevzatie Klientom - Ak sa Klient rozhodne odobrať Produkt osobne, bude produkt pripravený k odberu Klientom do 1 pracovného dňa, ak nie je v popise produktu alebo pri vytvorení Objednávky uvedený kratší termín. Pre produkty s rôznou dobou prípravy k odberu je termínom odberu najdlhší daný termín, ktorý však nesmie prekročiť 1 pracovný deň. O pripravenosti Produktu k odberu bude Klient informovaný Predávajúcim. Začiatok plynutia termínu na odber Produktu Klientom sa počíta nasledovne:

 • V prípade platby bankovým prevodom, elektronickú platbou alebo platobnou kartou - odo dňa pripísania platby na bankový účet Predávajúceho.
 • V prípade výberu Klientom spôsobu platby v hotovosti pri osobnom odbere - dňom uzavretia kúpnej zmluvy.

6.    REKLAMÁCIE PRODUKTU

6.1.   Základ a rozsah zodpovednosti Predávajúceho voči Klientovi, ak je výrobok fyzicky alebo legálne (zaručené), sa riadi univerzálnym právom, najmä Občianskym zákonníkom (najmä články 556-576 Občianskeho zákonníka). V prípade Kúpnych zmlúv uzatvorených do 24. decembra 2014 je základ a rozsah zodpovednosti Predávajúceho Klientovi, ktorý je fyzickou osobou, ktorá nakupuje výrobok za iným účelom, ako je profesijné alebo podnikateľská činnosť, v dôsledku nesúladu s kúpnou zmluvou sa riadia všeobecne platnými právnymi predpismi, z 27. júla 2002 o osobitných podmienkach predaja spotrebiteľov a o zmene Občianskeho zákonníka (zákon č. 141, č. 1176, v platnom znení).

6.2.   Predávajúci je povinný dodať Klientovi Produkt bez vád. Podrobné informácie o zodpovednosti Predávajúceho za vady Produktu a práva Klienta sú uvedené na stránke Internetového obchodu na strane s informáciami o reklamáciách.

6.3.   Reklamácia môže byť Klientom podaná napríklad:

 • písomne na adrese: ul. Raba Wyżna 209A, 34-721 Raba Wyżna;
 • v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailu na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.;

6.4.   Zákazníkovi sa odporúča zahrnúť do popisu reklamácie: (1) informácie a okolnosti týkajúce sa predmetu reklamácie, najmä povahu a dátum vady; (2) požiadavka na spôsob privedenia Produktu do súladu s kúpnou zmluvou alebo vyhlásenie o zníženie ceny alebo o odstúpení od Kúpnej zmluvy; a (3) kontaktné údaje osoby podávajúcej reklamáciu - čo uľahčí a urýchli spracovanie reklamácie zo strany Predávajúceho. Požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete majú iba formu odporúčania a neovplyvňujú účinnosť reklamácií podaných bez odporúčaného popisu reklamácie.

6.5.   Predávajúci na reklamáciu Klienta bezodkladne odpovie, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa jej podania. Ak Klient požaduje výmenu položky alebo odstránenie vady alebo urobí vyhlásenie o zníženie ceny, v ktorom uvedie sumu, o ktorú má byť cena znížená, a predávajúci neodpovie na požiadavku do 14 kalendárnych dní, považuje sa reklamácia za oprávnenú.

6.6.   V prípade Produktov popísaných ako použité je predávajúci povinný poskytnúť Produkt zákazníkovi v súlade s popisom uvedeným na Internetových stránkach Internetového obchodu, najmä Produktu bez vád iných ako tie, ktoré sú uvedené v popise Produktu, o ktorých bol zákazník pred vykonaním nákupu informovaný.

6.7.   V prípade Produktov označených na Internetových stránkach Internetového obchodu ako použitých, ktoré obsahujú podrobný opis Produktu spolu s popisom chýb týchto Produktov, je Predávajúci zbavený zodpovednosti za záruku, ak Klient vedel o poruche v čase uzavretia Kúpnej zmluvy, v súlade s čl. 557 § 1 občianskeho zákonníka.

6.8.   V prípade Produktov označených na Internetových stránkach Internetového obchodu ako použitých, je zodpovednosť Predávajúceho obmedzená na 1 rok od dňa dodania Klientovi v súlade s čl. 568 § 1 Občianskeho zákonníka.

6.9.   Klient, ktorý uplatňuje záruku, je povinný dodať chybný Produkt na adresu: ul. Raba Wyżna 209A, 34-721 Raba Wyżna. V prípade Klienta, ktorý je spotrebiteľom, náklady na dodanie produktu hradí Predávajúci, v prípade že Klient nie je spotrebiteľom, hradí náklady na dodanie Klient. Ak by vzhľadom na charakter výrobku alebo spôsobu jeho zostavenie bolo dodanie Produktu Klientom nadmerne ťažké, je Klient povinný Produkt sprístupniť Predajcovi v mieste, kde sa Produkt nachádza.

 

7.    MIMOSÚDNE SPÔSOBY RIEŠENIA REKLAMÁCIÍ A RIEŠENIE NÁHRAD A PRÍSTUP K TÝMTO PROCEDÚRAM

7.1.   Podrobné informácie o možnosti využitia mimosúdnych postupov pre vybavovanie reklamácií a opravných prostriedkov spotrebiteľov a prístupu k týmto postupom sú k dispozícii na internetovej stránke Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2.   Kontaktné miesto Predsedu Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže a ochrany spotrebiteľa (telefón: +48 22 55 60 333, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo na adrese: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa) ktorého úlohou je okrem iného poskytovanie pomoci spotrebiteľom v prípadoch mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov.

7.3.   Spotrebiteľ má nasledujúce príkladné možnosti využívať postupy mimosúdneho podávania reklamácií a opravných prostriedkov: (1) podanie žiadosti o vyriešenie sporov na stálu arbitráž spotrebiteľského súdu (viac informácií na http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) žiadosť o mimosúdne riešenie sporu Okresného inšpektora obchodnej inšpekcie (viac informácií na internetovej stránke inšpektora príslušného pre miesto podnikania Predávajúceho); a (3) pomoc okresného (obecného) spotrebiteľského ombudsmana alebo sociálnej organizácie, ktorého štatutárne úlohy zahŕňajú ochranu spotrebiteľa (napr. spotrebiteľská federácie, asociácie spotrebiteľov v Poľsku). Rady sú poskytované okrem iného na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a číslom telefónnej linky 801 440 220 (telefónna linka v termínoch od 8:00 do 18:00, poplatky sú účtované podľa cenníka operátora).

7.4.   Na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je dostupná platforma pre systém online riešenia sporov medzi spotrebiteľmi a podnikmi na úrovni EÚ (platforma RSO). Platforma ODR je interaktívna a viacjazyčná webová stránka s komplexnými službami pre spotrebiteľov a firmy, ktoré sa usilujú o mimosúdne urovnanie zmluvných sporov vyplývajúcich z online Kúpnej zmluvy alebo Zmluvy o poskytovaní služieb (viac informácií viď samotná platforma alebo internetová adresa Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8.    PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(TÝKA SA KÚPNYCH ZMLÚV UZAVRETÝCH OD 25 DECEMBRA 2014)

8.1.   Spotrebiteľ, ktorý uzavrel zmluvu na diaľku, môže v termíne 14 kalendárnych dní od nej odstúpiť bez udania dôvodu a bez vynaloženia nákladov s výnimkou nákladov uvedených v čl. 8.8 Podmienok. Stačí, keď zašle vyhlásenie ešte pred jeho vypršaním. Oznámenie o odstúpení od zmluvy môže byť podané napríklad:

 • písomne na adresu: ul. Raba Wyżna 209A, 34-721 Raba Wyżna;
 • v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailu na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.;

8.2.   Príklad formulára na odstúpenie od zmluvy je uvedený v prílohe 2 Zákona o právach spotrebiteľov a je dodatočne k dispozícii v bode. 11 Podmienok a na Internetových stránkach Internetového obchodu v záložke týkajúcej sa odstúpenia od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť šablónu formulára, ale to nie je povinné.

8.3.   Termín odstúpenia od zmluvy začína:

 • pre zmluvu, v ktorej predávajúci vydáva Produkt a je povinný previesť jeho vlastníctvo (napr. Kúpna zmluva) - z vlastníctva Produktu držaného spotrebiteľom alebo ním určenou treťou osobou inou ako dopravca a v prípade zmluvy, ktorá: (1) obsahuje viac Produktov, ktoré sú dodávané samostatne, v dávkach alebo v častiach - od prijatia posledného Produktu, dávky alebo časti alebo (2) závisí na pravidelnej dodávke produktov po určitú dobu - od prevzatia prvého Produktu;
 • pre ostatné zmluvy - odo dňa uzavretia zmluvy.

8.4.   V prípade odstúpenia od zmluvy uzatvorenej na diaľku sa zmluva považuje za neplatnú.

8.5.   Predávajúci je povinný okamžite, najneskôr do 14 kalendárnych dní od obdržania vyhlásenia spotrebiteľom o odstúpení od zmluvy, vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré vykonal, vrátane nákladov na dodanie Produktu (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z iného výberu dodávok od spotrebiteľov najlacnejší obvyklý spôsob doručenia dostupný v internetovom obchode). Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ, ak spotrebiteľ výslovne nesúhlasí s iným spôsobom vrátenia, ktorý sa pre neho neviaže s žiadnymi nákladmi. Ak Predávajúci nenavrhne, že si Produkt odoberie sám od spotrebiteľa, môže zdržať vrátenie platby prijaté od spotrebiteľa, kým výrobok nedostane, alebo kým spotrebiteľ neposkytne dôkaz o jeho odoslaní, podľa toho, čo nastane skôr.

8.6.   Spotrebiteľ je povinný bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď odstúpi od zmluvy, vrátiť Predajcovi Produkt alebo ho odovzdá osobe, ktorá je Predávajúcim poverená k odberu, ak Predávajúci nepožiada, že si sám Produkt prevezme. Pre dodržanie termínu postačí Produkt pred uplynutím termínu odoslať. Spotrebiteľ môže produkt vrátiť na adresu: ul. Raba Wyżna 209A, 34-721 Raba Wyżna.

8.7.   Spotrebiteľ je zodpovedný za zníženie hodnoty produktu vyplývajúce z jeho používania nad rámec toho, čo je potrebné na určenie povahy, vlastností a funkčnosti produktu.

8.8.   Možné náklady spojené s odstúpením od zmluvy zo strany spotrebiteľov, ktoré je spotrebiteľ povinný uhradiť:

 • Pokiaľ sa spotrebiteľ rozhodne dodať Produkt iným ako najlacnejším obvyklým spôsobom doručenia dostupným v Internetovom obchode, nie je predávajúci povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ktoré mu vznikli.
 • Spotrebiteľ je priamo zodpovedný za náklady vrátenia Produktu.
 • V prípade Produktu, ktorým je služba, ktorej vykonanie - na výslovnú žiadosť spotrebiteľa - sa začalo pred uplynutím termínu na odstúpenie od zmluvy, spotrebiteľ, ktorý uplatňuje právo na odstúpenie od zmluvy po podaní takejto žiadosti, je povinný uhradiť za plnenie, ktoré bolo splnené, do chvíle odstúpenia od zmluvy. Výška platby sa vypočíta úmerne rozsahu poskytnutej služby s prihliadnutím na dohodnutú cenu alebo odmenu. Ak je cena alebo odmena nadmerná, je základom pre výpočet tejto sumy trhová hodnota poskytnutej služby.

8.9.   Právo odstúpiť od zmluvy na diaľku nie je pre spotrebiteľa dostupné v súvislosti so zmluvami:

 • (1) o poskytovaní služieb v prípade, že predávajúci plnil službu s výslovným súhlasom spotrebiteľa, ktorý bol informovaný pred začatím služby, že po splnení služby Predávajúceho stratí právo odstúpiť od zmluvy; (2) v ktorej cena alebo odmena závisí na výkyvoch na finančnom trhu, na ktorom predávajúci nevykonáva kontrolu a na ktorom môžu nastať pred uplynutím lehoty na odstúpenie; (3) v ktorej je Produkt vyrobený podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo pre splnenie jeho individuálnych potrieb; (4) v ktorej je Produkt vystavený rýchlemu zhoršeniu vlastností / pokazenia alebo krátkodobej životnosti; (5) v ktorej je Produkt dodávaný v uzavretom alebo zapečatenom balení, ktoré nemožno po otvorení balenia vrátiť zo zdravotných alebo hygienických dôvodov, ak bol obal po dodaní otvorený; (6) v ktorej Produkty, ktoré sú, po dodaní tovaru svojou povahou, neoddeliteľne spojené s iným tovarom; (7) v ktorej sú Produkty alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá pri uzatvorení Kúpnej zmluvy a ktorých dodanie sa môže uskutočniť až po 30 dňoch a ktorých hodnota závisí na výkyvoch na trhu, na ktorom nemá predávajúci kontrolu; (8) v ktorej spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho, aby k nemu prišiel na núdzovú opravu alebo údržbu; ak Predávajúci poskytuje aj iné služby, než ktoré požaduje spotrebiteľ, alebo dodáva iné výrobky ako náhradné diely potrebné na opravu alebo údržbu, je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy o dodatočné služby alebo Produkty; (9) ktorej predmetom sú zvukové alebo vizuálne záznamy alebo počítačové programy poskytované v uzavretých obaloch, ak bol obal po dodaní otvorený; (10) o poskytovaní denníkov, periodík alebo časopisov s výnimkou predplatného; (11) uzatvorenej verejnou dražbou; (12) o poskytovaní ubytovacích služieb iných ako na účely bývania, prepravu tovaru, prenájom automobilov, stravovanie, voľný čas, zábavu, športové alebo kultúrne podujatia, pokiaľ zmluva označuje deň alebo čas služby; (13) o poskytovaní digitálneho obsahu, ktorý nie je zaznamenaný na hmotnom nosiči, ak sa plnenie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a po informovaní Predávajúceho o strate práva na odstúpenie od zmluvy.

9.    USTANOVENIA TÝKAJUCE SA PODNIKATEĽOV

9.1.   Tento bod Podmienok a ustanovení v nich obsiahnutých platí len pre Klientov a Užívateľov, ktorí nie sú spotrebiteľmi.

9.2.   Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy uzatvorenej s Klientom, ktorý nie je spotrebiteľom, do 14 kalendárnych dní odo dňa jej uzavretia. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy v tomto prípade môže byť vykonané bez uvedenia dôvodu a nevytvára na strane Klienta, ktorý nie je spotrebiteľom, žiadne nároky voči Predávajúcemu.

9.3.   V prípade Klientov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, je predávajúci oprávnený obmedziť dostupné spôsoby platby, vrátane požiadavky na platbu dopredu úplne alebo čiastočne, bez ohľadu na spôsob platby vybraný Klientom a faktu uzatvorenie kúpnej zmluvy.

9.4.   Vo chvíli odovzdania Produktu Predávajúcim dopravcovi prechádza na Klienta, ktorý nie je spotrebiteľom, výhody a záťaže spojené s Produktom a riziko náhodnej straty alebo poškodenia Produktu. Predávajúci nezodpovedá za stratu, úbytok alebo poškodenie Produktu v dôsledku jeho prijatia na prepravu až do dodania Klientovi a za omeškanie pri preprave zásielky.

9.5.   V prípade zaslania Produktu Klientovi prostredníctvom dopravcu je Klient, ktorý nie je spotrebiteľom, povinný zásielku preveriť včas a spôsobom prijatým pre takéto zásielky. Ak zistí, že počas prepravy došlo k vade alebo poškodeniu výrobku, je povinný vykonať všetky kroky potrebné na určenie zodpovednosti dopravcu.

9.6.   Podľa čl. 558 ods. 1 Občianskeho zákonníka, je zodpovednosť Predávajúceho za záruku na produkt voči Klientovi, ktorý nie je spotrebiteľom, vylúčená.

9.7.   V prípade Užívateľov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, môže Poskytovateľ služieb ukončiť zmluvu o poskytovaní služieb s okamžitým účinkom a bez uvedenia príčiny zaslaním príslušného vyhlásenia Klientovi.

9.8.   Zodpovednosť Poskytovateľa služieb/Predávajúceho voči Používateľovi/Klientovi, ktorý nie je spotrebiteľom, bez ohľadu na jeho právnu podstatu, je obmedzená - buď v rámci jediného nároku, alebo pre všetky nároky, a to až do výšky zaplatenej ceny a nákladov na doručenie podľa Kúpnej zmluvy, ale nie viac ako 1000 PLN. Poskytovateľ služieb / Predávajúci zodpovedá vo vzťahu k Užívateľovi/Klientovi, ktorý nie je spotrebiteľom iba za obvyklé škody v čase uzavretia zmluvy a nenesie zodpovednosť za stratu ziskov Užívateľa/Klienta, ktorý nie je spotrebiteľom.

9.9.   Akékoľvek spory vzniknuté medzi Predávajúcim/Poskytovateľom služieb a Klientom/Užívateľom, ktorý nie je spotrebiteľom, budú predložené súdu príslušnej jurisdikcie pre sídlo Predávajúceho/Poskytovateľa služieb.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Zmluvy uzavreté prostredníctvom Internetového obchodu sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

10.2. Zmena Podmienok:

 • Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo zmeniť Podmienky zo závažných dôvodov: zmeny v zákone; zmeny metód platieb a doručenia - v rozsahu, v akom tieto zmeny ovplyvňujú vykonávanie ustanovení týchto podmienok.
 • V prípade uzavretia zmluvy na základe týchto Podmienok (napr. poskytnutie Elektronických služieb - Účet) sú zmenené Podmienky pre príjemcu služieb záväzné, ak sú splnené požiadavky uvedené v článku. 384 a 384 [1] Občianskeho zákonníka, tzn. Klient bol riadne informovaný o zmene a Zmluvu do 14 kalendárnych dní od dátumu oznámenia nevypovedal. Ak by zmena Podmienok viedla k zavedeniu akýchkoľvek nových poplatkov alebo na zvýšenie existujúcich, má Klient, ktorý je spotrebiteľom, právo od zmluvy odstúpiť.
 • V prípade uzavretia zmlúv na základe týchto Podmienok o charaktere inom, než zmluvy stále (napr. Kúpna zmluva), zmeny Podmienok nijako neovplyvní práva Klientov/Užívateľov, ktorí sú spotrebiteľmi, pred dátumom platnosti zmien Podmienok, najmä zmeny Podmienok nebudú mať vplyv na už vytvárané alebo vytvorené objednávky a uzavreté, realizované alebo zrealizované Kúpnej zmluvy.

10.3. V záležitostiach, ktoré nie sú v týchto Podmienkach upravené, platí príslušné poľské právo, najmä Občiansky zákonník; Zákon o poskytovaní elektronických služieb z 18. júla 2002 (vestník zákonov 2002, bod 144, položka 1204, v znení neskorších predpisov); pre Kúpne zmluvy uzavreté s Klientmi do 24. decembra 2014 - ustanovenia Zákona o ochrane spotrebiteľa a zodpovednosť za škodu spôsobenú nebezpečným výrobkom z 2. marca 2000 (vestník 2000 č. 22, bod 271, v znení neskorších predpisov) a Zákon o osobitných podmienkach predaja a o zmene Občianskeho zákonníka z 27. júla 2002 (vestník 2002, č. 141, bod 1176, v znení neskorších predpisov); pre Kúpne zmluvy uzavreté s Klientmi od 25. decembra 2014 - ustanovenia Zákona o spotrebiteľskom tovare z 30. mája 2014 (vestník zákonov z roku 2005, bod 827, v znení neskorších predpisov), a ďalších predpisoch všeobecne použiteľného práva.

11. VZOR FORMULÁRA ODSTÚPENIA OD ZMLUVY
(PRÍLOHA Č. 2 K ZÁKONU O PRÁVACH SPOTREBITEĽA)


Vzor formulára odstúpenia od zmluvy

(tento formulár je potrebné vyplniť a odoslať len v prípade, ak si prajete odstúpiť od Zmluvy)

–    Adresát:

URBANIAK AUTOMOTIVE WOJCIECH URBANIAK
ul. Raba Wyżna 209A, 34-721 Raba Wyżna
imotoparts.eu
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

–    Ja/My(*) týmto informujem / informujeme (*) o mojom / našom odstúpeniu od kúpnej zmluvy nasledujúcich vecí (*) zmluvy o dodávaniu nasledujúcich vecí (*) zmluvy o dielo založenie na nasledujúcich veciach (*) / o poskytovaní nasledujúcej služby (*)

 

–    Dátum uzavretia zmluvy (*) / odberu (*)

–    Meno a priezvisko spotrebiteľa (-ov)

–    Adresa spotrebiteľa (-ov)

–    Podpis spotrebiteľa (-ov) - (iba v prípade, že je dokument odoslaný v papierovej verzii)

–    Dátum

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

Kontakt

MOTOstore s. r. o. 
Západ 1143/29, 028 01  Trstená
IČO : 53088514, DIČ : 2121266873
+421 908 431 767,  info@abdiely.sk